O ochorení
Zrak je jedným z najdôležitejších zmyslov
, ktorým človek vníma svet okolo seba. Asi 80 % všetkých informácií z okolia
získavame prostredníctvom zraku ako elektromagnetické žiarenie, ktoré sa transformuje na nervové signály.
O prijímaní a spracovaní vizuálnych informácii sa v každom oku stará viac ako 100 miliónov receptorových buniek (tyčiniek a čapíkov) v sietnici
a asi 1,6 miliónov nervových vlákien spojujúcich sietnicu s mozgom.

Ochorenie zraku
VPMD